Kort om oss

Vi driver profesjonelt med vindusrestaurering.

I Høyjord – hjertet av Vestfold.

Vi kan få laget nye vinduer på mål.

Vi selger linoljemaling av høy kvalitet.

Og utstyr relatert til restaurering.

Er linoljemaling giftig for miljøet?

av | 9, mar 2020

Er linoljemaling giftig for miljøet?

Du er her:
← Alle emner
Innholdsfortegnelse

Linoljemaling er sannsynligvis helt ufarlig for miljøet.

Merk: Vi er ikke vitenskapsmenn, vi er håndverkere og dermed ikke i stand til å ta målinger og analyser.

Svenske linoljemalingprodusenter gjennomførte i 2003 en laboratorietest på vannlevende organismer. Spørsmålet var om sink i linolje hadde noen miljøpåvirkning siden det ble klassifisert som «Skadelig for vannlevende organismer».

Testmalingen inneholdt omtrent 50 vekt% sinkoksid, som er mer enn 3 ganger mer enn det som vanligvis brukes til å produsere linolje.

Testen viser at sink IKKE har noen miljøpåvirkning. Til tross for den store mengden sinkoksid.

Svenska Kemikalieinspektionen ville da ikke godkjenne testmetoden, selv om den er den som skal brukes i henhold til EU.

Og der står saken fast.

Den miljømessige påvirkningen.

Siden sinkoksid konverterer linoljen til en fargefilm og blir sinkstearat (en slags såpebinding) som er helt miljømessig uklassifisert, blir ikke malingen miljømessig skadelig selv om den kan ha vært det i flytende form når sink fremdeles var sinkoksyd.

Vi følger med på utviklingen og oppdaterer informasjonen.

Om Chris

Gjennom mitt virke er jeg så heldig å kunne bidra til å dele informasjon og kunnskap om restaurering av gamle hus. Jeg bor selv i et gammelt tømmerhus fra 1892 og håper at mine erfaringer kommer til nytte for huseiere og profesjonelle aktører.