1. Kjøpsvilkår for kurs.

Her finner du informasjon om påmelding, kursavgift, kursdokumentasjon, avmeldingsregler, kursbevis og behandling av personopplysninger.

Påmelding

Påmelding er bindende, se nærmere om avmelding nedenfor. Vi tar imot påmeldinger etter fristens utløp hvis det er ledige plasser. Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og avlysning av kurs ved for liten deltakelse.

Betingelser e-læring

Ved kjøp av digitale kurs eller e-kurs gis det en tidsbegrenset bruksrett til kurset For det tilfellet kjøper ikke er den samme som bruker, gjelder bruksretten kun for navngitte brukere, som er enkeltpersoner og/eller medarbeidere hos kjøper av kurset. Det er ikke tillatt med offentlig framvisning av materialet. Påmeldte e-kurs lar seg ikke avbestille. De samme betingelsene gjelder for digitale produkter som inngår i abonnement. E-kurs i regi av Sekel faktureres med merverdiavgift. Pris inkl. mva. fremkommer før du fullfører kurspåmeldingen.

Avmelding

Ved deltakerens avmelding gjelder følgende om ikke annet fremgår av kursets beskrivelse:

 • Avmelding mer enn fire uker før kursstart gir full refusjon av kursavgiften.
 • Avmelding mellom fire uker og én uke før kursstart belastes med et gebyr på 50 % av kursavgiften.
 • Avmelding én uke eller mindre før kursstart belastes med 100 % av kursavgiften.
 • Ovennevnte betingelser gjelder også dersom kurset har venteliste.
 • Påmeldte e-kurs lar seg ikke avbestille.
 • Påmeldte digitale kurs i sanntid som webinarer, strømming mv., følger de alminnelige vilkår for avmelding.
 • Det gis ikke refusjon av kursavgift ved sykdom, karantene eller lignende.
 • Plassen kan overføres til andre.

 

Avlysning og endring av kurs

Sekel AS kan avlyse kurs ved for liten deltakelse. Dette gjelder også dersom kurset på grunn av avbestillinger kommer under den minimumsgrense som er satt for kurset. Dette gjelder også digitale kurs i sanntid, dvs. livestream og webinarer.

Sekel AS kan avlyse et kurs helt eller delvis, eller utsette det og arrangere et erstatningskurs, dersom Sekel vurderer at kurset ikke kan gjennomføres grunnet forhold vi ikke med rimelighet kan kontrollere, eller at det er så stor usikkerhet knyttet til slike forhold at kurset ikke bør gjennomføres. Dette omfatter også situasjoner der foredragsholdere eller arrangementssteder avlyser grunnet forhold utenfor vår kontroll, og hvor vi ikke med rimelighet kan finne en erstatning.

Sekel AS vil følge norske myndigheters anbefalinger og pålegg knyttet til ekstraordinære risikosituasjoner, og kan alltid avlyse dersom gjennomføringen av kurset frarådes på dette grunnlag.

Sekel AS kan på samme grunnlag som for avlysing også gjøre endringer i kursprogrammet.

Dersom det settes opp erstatningskurs blir deltakeren automatisk påmeldt erstatningskurset. Sekel AS vil tilstrebe at erstatningskurs får tilsvarende innhold som opprinnelig kurs. Dersom det ikke settes opp erstatningskurs innen 12 måneder fra opprinnelig kursdato refunderes deltakeravgiften. Øvrige konsekvenser av avlysning for den enkelte deltaker erstattes ikke.

Kursdokumentasjon

Kursdokumentasjonen er elektronisk. Kursdokumentasjonen er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven.

Deltakerlister

Deltakerlisten sendes elektronisk til kursets deltakere og foredragsholdere, med deltakernes fulle navn og evt. arbeidsgiver.

Kursbevis

Etter endt kurs vil du få utlevert ditt kursbevis på papir eller elektronisk.

Endringer i og avvik fra vilkårene

Sekel AS kan endre vilkårene med rimelig varsel til deltakerne. Endringer i vilkårene får virkning for bestillinger og handlinger som foretas etter at endringene trer i kraft.

2. Personvern

Formål med behandling av personopplysninger
De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å kunne administrere kundeforholdet. I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for bestilling av hotellrom, utsendelse av kursevaluering, faktura samt bokføring, slik at avtalen om deltakelse på kurs kan oppfylles.

Opplysninger om deltakelse på kurs og annen opplæring skal være tilgjengelig for deltakeren i minimum 12 måneder.

Kontakt oss

Har du spørsmål om Sekel AS kurs kan du kontakte oss på e-post; [email protected]

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

0
  0
  Din Handlekurv
  Din handlekurv er tomTilbake til butikken